Le Vélo Club Rochefort vous souhaite une heureuse année 2022. Meilleurs voeux de bonne santé et de réussite dans vos projets ! De Vélo Club Rochefort wenst u een gelukkig nieuwjaar 2022. De beste wensen voor een goede gezondheid en succes in uw projecten ! ????????