Dec 31, 2020

Voeux 2021


Le Vélo Club Rochefort vous souhaite une heureuse année 2021, en espérant qu'elle soit plus légère que 2020. Meilleurs voeux de bonne santé et de réussite dans vos projets ! De Vélo Club Rochefort wenst u een gelukkig nieuwjaar 2021, in de hoop dat het lichter zal zijn dan 2020. De beste wensen voor een goede gezondheid en succes in uw projecten !

 

  

Rejoignez-nous également sur Facebook :